Links

Hieronder treft u een aantal links aan, waar u meer informatie kunt vinden over de Wet WOZ.

De Waarderingskamer
Een onafhankelijk bestuursorgaan dat gemeenten controleert bij de uitvoering van de Wet WOZ.  

Rijksbelastingdienst
Hier kunt u terecht voor informatie en vragen over inkomsten- en vermogensbelasting.  

Jurisprudentie
Hier kunt u zoeken naar uitspraken van allerlei rechterlijke instanties, ook op het gebied van belastingrecht en de Wet WOZ.  

WOZ pagina
Hier kunt u terecht voor een overzicht van bedrijven en instanties die zich bezighouden met de Wet WOZ.  

WOZ-informatiepunt
Dit is de pagina van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met betrekking tot de Wet WOZ.