Het WOZ-loket: toegang tot uw taxatiegegevens!

De gemeente berekent de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB). Wij doen dit op basis van de waarde van uw pand. Daarnaast is de hoogte van de aanslag afhankelijk van het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

U kunt de gegevens die wij van uw woning hebben geregistreerd raadplegen. De taxateurs gebruiken deze gegevens om de waarde goed te kunnen bepalen. Wanneer u constateert dat deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, kunt u reageren. Het tijdig optimaliseren van gegevens komt de kwaliteit van de waardering ten goede.

In beginsel ontvangt u in het eerste kwartaal van elk jaar het gecombineerde aanslag-/beschikkingsbiljet. Deze aanslag/beschikking heeft u jaarlijks nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Bewaar deze beschikking daarom goed.

Op de aanslag/beschikking staat de vastgestelde waarde van uw pand. In het WOZ-loket kunt u een onderbouwing zien van deze beschikking. Deze bevat informatie over grootte, oppervlakte, dakkapellen, schuurtjes en andere bijgebouwen plus het taxatieverslag. Voorts staat op de website hoe en wanneer u tegen de waarde een bezwaarschrift kunt indienen.

Onder het kopje Wet WOZ en WOZ-vragen vindt u allerlei algemene informatie over de Wet WOZ.